top of page

Nadal / Navidad / Christmas 2020

S’acosta un hivern molt complicat i volem recollir les vostres idees i propostes d’accions a realitzar de cara a la temporada d’hivern amb especial atenció a la campaña de Nadal, tant les que poguem realitzar nosaltres com a associació com les que puguin requerir la participació de l'ajuntament. Esperam les vostres propostes!

Emplenau el pdf i ens el feis arribar per correu electrònic a comerciantssantamaria@gmail.com


PROPOSTES NADAL
.pdf
Download PDF • 45KB

Se acerca un invierno muy complicado y queremos recoger vuestras ideas y propuestas de acciones a realizar de cara a la temporada hivernal con especial atención a la campaña de Navidad, tanto las que podamos realizar nosotros como asociación como las que puedan requerir la participación del ayuntamiento. Esperamos vuestra propuestas.

Descargad el pdf y enviadlo rellenado por correo electrónico a comerciantssantamaria@gmail.com


A very difficult winter is approaching and we want to collect your ideas and proposals for actions to be carried out in the face of the winter season with special attention to the Christmas campaign, both those that we as an association can carry out and those that may require the participation of the city council.We await your proposals.

Fill in the pdf and send it to us by e-mail comerciantssantamaria@gmail.com


Featured Posts
Recent Posts