top of page

II Formació per als comerços: Moneder Santa Maria

Ja fa uns mesos està en funcionament la plataforma de fidelització MONEDER SANTA MARIA, gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí. Creim que aquesta és una gran eina per a fidelitzar les compres locals a la que s'haurien de sumar el màxim nombre possible de comerços i establiments del municipi. Per això organitzam una II formació grupal per a comerços -a càrrec de Joan Balart, de Moneder.cat- a Ses Cases des Mestres, el proper divendres 23 d'octubre a les 20:30h., on se’ls explicarà el funcionament i beneficis i se’ls hi atorgaran les dades i contrasenyes per registrar-se. Qui no pugui assistir-hi tendrà la possibilitat de seguir la formació en directe o enregistrada al facebook de l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí.

El dissabte 24, matí i horabaixa, i dilluns 26 matí, es faran formacions individuals porta a porta per als comerços interessats en enregistrar-se.


Desde hace ya unos meses está funcionando la plataforma de fidelización "MONEDER SANTA MARIA", gracias a la colaboración entre el Ajuntament de Santa Maria del Camí i la Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí. Creemos que esta es una gran herramienta para fidelizar las compras locales a la que deberían sumarse el máximo número posible de comercios y establecimientos del municipio. Por ello organizamos una 2a formación grupal para comercios -a cargo de Joan Balart, de Moneder.cat- en Ses Cases des Mestres, el próximo viernes 23 de octubre a las 20:30h., en la que se explicará su funcionamiento y beneficios i se les otorgará los datos y contraseñas pare registrarse. Quien no pueda asistir tendrá la posibilidad de seguir la formación a través del facebook de la asociación -en directo o grabada-.

El sábado 24, mañana y tarde, y el lunes 26 por la mañana, se haran formaciones individuales puerta a puerta para aquellos comercios interesados en registrarse en la plataforma.


The "MONEDER SANTA MARIA" loyalty platform has been operating for a few months, thanks to the collaboration between the Santa Maria del Camí Town Hall and the Santa Maria del Camí Merchants and Services Association. We believe that this is a great tool to build loyalty in local purchases to which the maximum possible number of shops and establishments in the municipality should join. For this reason, we organized a 2nd group training for businesses -in charge of Joan Balart, from Moneder.cat- in Ses Cases des Mestres, next Friday, October 23 at 8:30 p.m., in which its operation and benefits will be explained i They will be given the data and passwords to register. Those who cannot attend will have the possibility to follow the training through the association's facebook -direct or recorded-. On Saturday the 24th, morning and afternoon, and on Monday the 26th in the morning, individual door-to-door training will be held for those businesses interested in registering on the platform.


Featured Posts
Recent Posts