top of page

Prestació extraordinària per autònoms?

Segurament, si ets autònom o autònoma segueixes amb molts dubtes envers a la prestació extraordinària per autònoms, en si pots o no acollir-te a ella, com ho has de fer, quins seran els plaços, etc. etc. etc.

Podeu descarregar aquí dos documents en pdf que segurament vos seran de gran ajuda, els dos editats per la ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos):

• Preguntas Covid-19 (descarregar)

• Guia Cese Actividad Medidas Urgentes (descarregar)

Vos recomanam igualment entrar a la seva web i/o fer-lis les consultes que considereu oportunes, vos respondran esteu o no associats, sempre tenint en compte l'allau de consultes que ténen, que pot fer que la resposta no sigui immediata.

Ànim autònoms i autònomes de sa Roqueta, en sortirem d'aquesta!

Featured Posts
Recent Posts
Archive