© 2015 Servicios Gráficos Estarellas SL. www.estarellas.info

Ajudes econòmiques per a famílies desafavorides

L'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí vol col·laborar dins el projecte d'ajudes econòmiques per a famílies més desfavorides del nostre municipi, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Per això ha signat un conveni amb els Serveis Socials Municipals mitjançant el qual realitzarà una aportació anual de 1.000€, distribuint-se amb un màxim de 400€ trimestrals.

Els Serveis Socials sol·licitaran per escrit al comerç associat on volen rebre una prestació (material o servei), indicant les dades personals de la persona beneficiaria així com la definició de la prestació que ha de rebre, signat pel tècnic de Serveis Socials de referència.

El comerç associat oferirà al beneficiari de manera gratuïta la prestació, i ho comunicarà posteriorment a l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria la quantitat resultant de la prestació.

El conveni entrarà en vigor l'1 d'abril i tendrà una vigència d'un any.

 

 

 

Please reload

Featured Posts

El pont de maig, tothom a Santa Maria!

May 2, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts

June 26, 2019

February 7, 2019

November 11, 2018

Please reload

Archive