Eleccions a la Junta Directiva

ELECCIONS A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ Han passat ja quatre anys des de la constitució de l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí, i per tant, és el moment de convocar eleccions per a la junta directiva. Els membres de la junta directiva actual consideram que ja hem complert el nostre paper i que és el moment per a que entri aire fresc i noves idees per donar una nova empemta a l’associació, i per tant anunciam que no ens tornarem a presentar a les eleccions. Les eleccions tindran lloc en Assemblea General Extraordinària el divendres 3 de maig, a Ca s’Apotecari, a partir de les 20h. S’ha escollit aquesta data per donar temps suficient per fer llistes a qui vulgui presentar-se, que recordam han de ser un mínim de cinc persones: president, secretari, tresorer i dos vocals. Però també creim adient fer-les amb anterioritat a les eleccions municipals per evitar-ne lectures de caire polític o partidista. A l’assemblea es presentaran les candidatures, i acte seguit es procedirà a la votació. Cas d’haver-hi una sola candidatura aquesta serà l’elegida. Si no es presenta cap candidatura s’iniciaria el procés de dissolució de l’associació. Es pot presentar a les eleccions qualsevol persona que disposi d’un establiment, empresa o comerç al nostre municipi i tendran dret de vot tots aquells socis que estiguin al corrent de pagament de les quotes d’associat.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Icono de la aplicación de Facebook