top of page

Estudi de mobilitat de Santa Maria del Camí

A la web de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí es pot descarregar en format PDF l'Estudi de mobilitat al nucli de Santa Maria del Camí que es va realitzar el mes de maig de 2015, així com un annex fotogràfic amb el perfil detallat dels carrers del poble.

A grans trets aquestes són les conclusions que se'n poden treure:

- Santa Maria del Camí és un poble amb massa cotxes, de fet tenim més vehicles censats per habitant que la mitjana.

- Hi ha una clara saturació de les places d'estacionament i, a sobre, falten places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduida.

- La majoria de voreres no presenten dimensions adequades per a la mobilitat de les persones, especialment al centre històric.

- Tot i ser un carrer propici per anar en bicicleta, no hi ha mesures de protecció per aquesta mena de transport, ni carrils-bici, ni ciclo-carrers, ni una senyalització suficient de zones de velocitat limitada a 30 kms/h.

En resum, Santa Maria del Camí és un poble invadit per els cotxes i hostil per a qui es desplaça a peu o en bicicleta.

Es proposen tot un seguit de mesures que seria interessant almanco analitzar per fer del nostre un poble més amable en quant a mobilitat.

Featured Posts
Recent Posts
Archive