top of page

El Syp-Eroski de la plaça Nova no pot obrir els diumenges

Davant la polèmica encetada i una certa confusió legislativa, hem demanat informació a la Cap de Servei de la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.

No estam parlant aquí de si és bò o dolent que el Syp-Eroski de la plaça Nova obri els diumenges (es va consultar als comerciants l'any 2014 i per majoria es considerà dolent), si no de si és legal o no, i almanco de moment no ho és.

La Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears impossibilitava per complet l'obertura d'aquest establiment els diumenges.

Amb la Llei 17/2016, de 16 de desembre, que modifica el redactat de la llei anterior en determinats punts, un d'ells la llibertat d'horaris comercials dels establiments de l'entorn immediat a mercats i mercadets autoritzats per els ajuntaments previs a l'entrada en vigor de la llei, en un radi màxim de 300 metres lineals, s'obri una porta de possible obertura en diumenge del Syp-Eroski (BOIB Núm. 158, 17 de desembre de 2016, punt 4).

Amb aquesta modificació s'ha canviat la redacció de l'article 19, deixant a criteri dels ajuntaments la possibilitat de permetre llibertat d'horari a les grans superfícies ubicades a l'entorn de mercats i mercadets ambulants ja existents abans de la redacció de la llei, en un radi màxim de 300 metres lineals, debidament delimitat per l'ajuntament amb especificació dels vials que conformen el perímetre. Els ajuntaments han de comunicar la delimitació que hagin aprovat a l'orgue competent en matèria de comerç, en aquest cas la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.

És a dir, mentres l'ajuntament no decideixi aprovar aquest perímetre i, cas de fer-ho, no ho hagi comunicat a la Conselleria de Comerç i Indústria, el Syp-Eroski no pot obrir els diumenges.

Featured Posts
Recent Posts
Archive