top of page

Bases del concurs "Comprar a Santa Maria té premi!"


Bases en castellano

1) Organitzador:

1.1 La Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí és l’organitzador del concurs amb l’ajuda tots els seus establiments associats que distribuiran els “passaports de client fidel” i els segellaran.

2) Procés del Concurs:

2.1 El funcionament del concurs és el següent: en fer una despesa superior a 10€ en un establiment associat, el client rebrà un passaport i se li posarà un segell de l’establiment. Cada cop que es faci una compra superior a 10€ a un altre establiment associat se li posarà el segell corresponent fins a completar vuit establiments per passaport.

2.2 No seran vàlids passaports amb segells repetits, és a dir, tots els segells han de correspondre a comerços diferents.

2.3 No hi ha límit de passaports per persona, sempre i quan acompleixin la condició del punt 2.2. És a dir, en tenir un passaport complet, el client té dret a iniciar-ne un de nou.

3) Requisits de participació:

3.1 Pot participar al concurs qualsevol persona major d’edat.

3.2 Queden exclosos del concurs els membres de la junta directiva de l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí.

3.3 Al passaport hi figurarà a més del nom i cognoms del concursant, un telèfon de contacte. L’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí es compromet a només fer-ne ús per comunicar-se amb el guanyador, mai per altre mena de comunicacions comercials ni tampoc per a l’ús de tercers.

4) Les dates del Concurs

4.1 El plaç per concursar començarà l’1 de febrer de 2017 i finalitzarà el diumenge 30 d’abril de 2017, dia de la Fira de Santa Maria del Camí.

4.2 El sorteig es farà en directe, el diumenge 30 d’abril de 2017, a les 13h., a la carpa de l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí, instalada a la plaça Nova amb motiu de la Fira de Santa Maria 2017.

4.3 Els establiments associats s’encarregaran de recollir els passaports completats i es comprometen a depositar-los a la bústia del concurs. Aquesta bústia romandrà a la carpa de l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí al llarg del matí fins a l’hora del sorteig per a qui vulgui depositar personalmente el seu passaport.

5) El guanyador

5.1 Hi ha un únic guanyador.

6) El premi

6.1 El premi consistirà en un talonari de 60 vals de compra de 10€, per un valor total de 600€, vàlids a tots els establiments associats a l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí.

6.2 El guanyador disposarà dels mesos de maig i juny per a aprofitar els vals, que caducaran el 30 de juny de 2017.

6.3 Els vals són transferibles, en part o en la seva totalitat a altres persones, a criteri del guanyador.

7) Aclariments

7.1 La Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí vetllarà per que les normes del concurs es respectin i es podrà excloure del concurs a qui no les compleixi si així ho creu convenient.

7.2 La Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí es reserva el dret a canviar la data i lloc de celebración del sorteig i la de caducitat dels vals si així ho veu convenient, però no pot anular el concurs un cop començat.

7.3 Els participants podran exposar les seves queixes o reclamacions al correu electrònic de l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí: comerciantssantamaria@gmail.com.

7.4 Només seran vàlids els passaports originals segellats, no s’acceptaran al concurs fotocòpies ni cap tipus de reproducción per altres mitjans.

7.5 Si qualque establiment associat no desposa de segell, s’acceptarà la firma del propietari o encarregat, firma que es comprovarà per part de l’associació previamente a l’entrega del premi.

7.6 S’editaran inicialmente 5.000 passaports. En cas d’esgotar-se amb antelació al sorteig l’Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí es reserva el dret a imprimir-ne una quantitat adicional per ampliar el número de concursants potencials.

Featured Posts
Recent Posts