Patrocini completat dels clubs esportius

Avui hem fet efectiu el darrer pagament fraccionat del patrocini de 600€ a que ens comprometerem amb les dues entitats esportives que mobilitzen la majoria d'infants del nostre poble. Esperam haver estat una bona ajuda, creim en els valors de l'esport, i molt especialment de l'esport en equip.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square