top of page

Assemblea General


El dijous 27 d'octubre celebrarem una assemblea general, amb el següent ordre del dia previst:

- Repàs de la situació i estat de comptes de l'associació.

- Explicació de la campanya de descomptes/ofertes per als socis d'entitats esportives.

- Canvi en el funcionament de la col·laboració amb els serveis socials.

- Previsió d'actuacions per a la campanya de Nadal.

- Torn de preguntes i suggeriments.

El jueves 27 de octubre celebraremos una asamblea general, con el siguiente orden del día previsto: - Repaso de la situación y estado de cuentas de la asociación. - Explicación de la campaña de descuentos y ofertas para los socios de entidades deportivas. - Cambio en el funcionamiento de la colaboración con los servicios sociales. - Previsión de actuaciones para la campaña de Navidad. - Turno de preguntas y sugerencias.

On Thursday 27 October we will hold a general meeting with the following agenda planned:

- Review of the situation and statement of the association.

- Explanation of the campaign discounts and offers for members of sports organizations.

- Change in operating collaboration with social services.

- Forecast performances for the Christmas season.

- Questions and suggestions.

Featured Posts
Recent Posts