Subvenció a la incorporació al comerç electrònic

Si hi estau interessats, adreçau-vos a l'Àrea de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí:

Llorenç Beltran March, de dimecres a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10495/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Please reload

Featured Posts

El pont de maig, tothom a Santa Maria!

May 2, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts

June 26, 2019