© 2015 Servicios Gráficos Estarellas SL. www.estarellas.info

Subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica per a autoconsum

 

 

Si hi estau interessats, adreçau-vos a l'Àrea de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí:

Llorenç Beltran March, de dimecres a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10495/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Please reload

Featured Posts

El pont de maig, tothom a Santa Maria!

May 2, 2014

1/1
Please reload

Recent Posts

June 26, 2019

February 7, 2019

November 11, 2018

Please reload

Archive