top of page

Sorteig de 600€ en compres

Durant els mesos de març i abril, sa Cusseta es passejarà per els nostres comerços associats amb una urna. Qui se la trobi, podrà participar en el sorteig d'un VAL DE COMPRES DE 600€, que s'haurà de gastar en un sol matí en els comerços de l'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, amb un mínim de despesa de 25€ per comerç i un màxim de 100€.

No volem fomentar les compres compulsives, per tant, es facilitarà al guanyador el llistat dels comerços participants i se li donarà temps per fitxar la data de la marató de compres, de manera que pugui planificar-les.

Sa Cusseta treurà el nom del guanyador el dissabte 30 d'abril, en el marc de la "Nit de sa Bubota 2" que organitza la Colla de Gegants de Santa Maria del Camí.

La campanya es presentarà oficialment el proper divendres 19 de febrer, a Ca s'Apotecari, a la inauguració de l'exposició "Què és un aliment de qualitat?".

Durante los meses de marzo y abril, la "Cusseta" se paseará por nuestros comercios asociados con una urna. Quien se la encuentre, podrá participar en el sorteo de un VALE DE COMPRAS DE 600€, que se tendrá que gastar en una única mañana en los comercios de la ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, con un gasto mínimo de 25€ por establecimiento y un máximo de 100€.

No queremos fomentar las compras compulsivas, por lo que se facilitará al ganador un listado de los comercios participantes y se le concederá tiempo para fijar la fecha de la maratón de compras, de manera que pueda planificarlas.

La "Cusseta" sacará el nombre del ganador el sábado 30 de abril, en el marco de la "Nit de sa Bubota 2" que organiza la Colla de Gegants de Santa María del Camí.

La campaña se presentará oficialmente el próximo viernes 19 de febrero, en Ca s'Apotecari, en la inauguración de la exposición "Què és un aliment de qualitat?".

During March and April "sa Cusseta" is going to walk around our partner businesses with an urn. Whoever meets her will be able to take part in the raffle of a 600€ worth shopping voucher to be spent in one single morning in the businesses associated with the Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí, the minimum spending amount being 25€ and 100€ the maximum in each business. We do not wish to encourage shopping sprees and therefore the winner will be given a list of the participant businesses and time to fix a date for the shopping marathon, so he or she can plan them. "Sa Cusseta" will draw the name of the winner on Saturday the 30th of April, as a part of the "Nit de sa Bubota 2" organized by the Colla de Gegants de Santa Maria del Camí.

The campaign was officially launched on Friday, February 19, in Ca s'Apotecari at the opening of the exhibition "Què és un aliment de qualitat?".

Featured Posts
Recent Posts