top of page

Programa ICOMERÇ Santa Maria del Camí

Després de la reunió inicial que es va fer a Ca s'Apotecari on s'establiren les línies mestres per a Santa Maria del Camí del programa ICOMERÇ de dinamització comercial del municipi, organitzat per l'IDI i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí es comença a treballar en el mateix.

Al següent enllaç podeu descarregar l'enquesta ICOMERÇ que hauriem d'emplenar quants més comerços millor. Perque el programa sigui un èxit és necessària la implicació i participació dels principals interessats, els comerços del poble.

Un cop emplenada l'enquesta la podeu enviar al correu de l'ajuntament (casapotecari@gmail.com).

El dijous 21 de gener, els tècnics de l'IDI visitaran els nostres comerços per fer-hi fotos i fer un primer diagnòstic del sector comercial del poble, i recolliran en mà les enquestes que no s'hagin enviat per correu electrònic.

Moltes gràcies a tots!

Tras la reunión inicial realizada en Ca s'Apotecari en la que se establecieron las líneas maestras para Santa María del Camí del programa ICOMERÇ de dinamización comercial del municipio, organizado por el IDI y el Ajuntament de Santa Maria del Camí, se empieza a trabajar en el mismo.

En el siguiente enlace podeis descargar la encuesta ICOMERÇ que deberiamos rellenar cuantos más comercios mejor. Para que el programa sea un éxito se necesita la implicación y participación de los principales interesados, los comercios del pueblo.

Una vez rellenada la encuesta la podeis enviar al correo del ayuntamiento (casapotecari@gmail.com).

El jueves 21 de enero, los técnicos del IDI visitaran nuestros comercios para hacer fotos y un primer diagnóstico del sector comercial del pueblo, y recogeran en mano las encuestas que no se hayan enviado por correo electrónico.

Featured Posts
Recent Posts
Archive