top of page

Qui som?

Després d'uns anys d'una certa divisió per la presència de dues associacions diferentes de comerciants a Santa Maria del Camí, les quals romanien inactives i per iniciativa municipal, el mes de maig de 2014 es feren les primeres passes per constituïr una associació que unís el teixit comercial del poble i, per extensió, els sectors d'indústria i serveis.

 

Per retrassos de diversa naturalesa, el naixement de l'associació no arriba fins quasi un any després. Estam fent, doncs, les primeres passetes.

Estatuts de l'associació

Acta fundacional

 

Qui pot associar-se?

 

Pot formar part de l'associació qualsevol empresari, tant persona física com jurídica de caràcter privatiu, que desenvolupi la seva activitat de comerç, serveis i indústria a la localitat de Santa Maria del Camí.

Formulari per associar-se
Aquest formulari s'ha d'enviar emplenat i enviar firmat. 

 

Per què associar-se?

L'associació neix amb la vocació d'impulsar moltes iniciatives i, a més, ser el punt d'encontre de tots els associats en la seva aposta per millorar l'oferta de Santa Maria del Camí, la seva imatge fora del municipi i en la mesura que sigui possible la qualitat de vida dels seus ciutadans.

bottom of page