top of page

Gràcies a l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, des de fa mesos tots els nostres comerços i establiments associats ténen la possibilitat d'unir-se a la Plataforma de Fidelització MONEDER SANTA MARIA (disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès), mitjançant la qual els seus clients aniran acumulant euros per a futures compres, que podran gastar a qualsevol dels comerços adherits. QUANTS MÉS COMERÇOS S'HI ADHEREIXIN MÉS IMPACTE TINDRÀ LA PLATAFORMA EN L'ECONOMIA DEL MUNICIPI.

Els comerços associats que vos hi volgueu adherir vos podeu descarregar el manual per donar-vos d'alta. Un cop fet, avisau-nos i concertarem una cita per fer una prova inicial de funcionament i entregar-vos fulletons i targetes de fidelització.

En un futur la intenció és integrar una Marketplace a l'aplicació per a poder fer-hi vendes online, supeditat a que la implantació sigui més generalitzada.

SI ETS CLIENT DEMANA AL TEU COMERÇ QUE S'HI ADHEREIXI. PER CADA COMPRA QUE FACIS ACUMULARÀS UN 2% DE L'IMPORT PER A FUTURES COMPRES.

SI TENS UN COMERÇ O ESTABLIMENT AL POBLE I NO ESTÀS ASSOCIAT, ENVIAN'S LA SOLICITUT PER FER-HO.

_________

Gracias al Ajuntament de Santa Maria del Camí, desde hace meses todos nuestros comercios y establecimientos asociados tienen la posibilidad de unirse a la Plataforma de Fidelización MONEDER SANTA MARIA (disponible en tres idiomas: català, castellano y inglés), mediante la cual sus clientes iran acumulando euros para futuras compras, que podran gastar en cualquiera de los comercios adheridos. CUANTOS MÁS COMERCIOS SE ADHIERAN MAYOR SERÁ EL IMPACTO PARA LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO.

 

Los comercios asociados que se quieran adherir se pueden descargar los manuales y darse de alta. Una vez hecho, nos pueden avisar y concertaremos una cita para realizar un test de prueba de funcionamiento, entregarles folletos y tarjetas de fidelización.

SI ERES CLIENTE PIDE A TU COMERCIO QUE SE ADHIERA A LA PLATAFORMA. POR CADA COMPRA QUE HAGAS ACUMULARÁS UN 2% DEL IMPORTE PARA FUTURAS COMPRAS.

SI TIENES UN COMERCIO O ESTABLECIMIENTO EN EL PUEBLO Y NO ESTÁS ASOCIADO, ENVIANOS LA SOLICITUD PARA ASOCIARTE.

_________

Thanks to the Ajuntament de Santa Maria del Camí, for months all of our associated businesses and establishments have the possibility of joining the MONEDER SANTA MARIA Loyalty Platform (available in three languages: Catalan, Spanish and English), through which their clients will go accumulating euros for future purchases, which can be spent at any of the participating businesses. THE MORE TRADES JOIN, THE GREATER WILL BE THE IMPACT FOR THE MUNICIPALITY'S ECONOMY.

Associated businesses that want to join can download the manuals and register. Once done, they can notify us and we will make an appointment to carry out a functional test, give them brochures and loyalty cards.

IF YOU ARE A CUSTOMER, ASK YOUR COMMERCE TO ADHERE TO THE PLATFORM. FOR EACH PURCHASE YOU MAKE, YOU WILL ACCUMULATE 2% OF THE AMOUNT FOR FUTURE PURCHASES.

IF YOU HAVE A COMMERCE OR ESTABLISHMENT IN THE TOWN AND YOU ARE NOT ASSOCIATED, SEND US THE APPLICATION TO ASSOCIATE.

 

MANUAL PER A ESTABLIMENTS (pdf)

MANUAL BÀSIC PER A COMERÇOS I NEGOCIS (pdf)

SOL·LICITUT ALTA D'UN ESTABLIMENT A L'ASSOCIACIÓ (pdf)

bottom of page