top of page

Pilates (Iniciació · Avançat · Pre/post part · Terapèutic) · Ioga · Meditació · Estiraments · Marxa Nòrdica · Tractaments Corporals · Fisioteràpia · Quiromassatges · Tractaments Estètics.

 
Pilates (Iniciación · Avanzado · Pre/post parto · Terapéutico) · Yoga · Meditación · Estiramientos · Nordic Walking · Tratamientos corporales · Fisioterapia · Quiromasajes · Tratamientos estéticosa.
 
Pilates (Initiation · Advanced · Pre / postnatal · Therapeutic) · Yoga · Meditation · Stretching · Nordic Walking · Body treatments · Physiotherapy · "Quiromassages" · Hair Removal Beauty treatments.
 
Pilates (Initiation · Erweitert · Schwangerschaft und Rückbildung · Therapeutische) · Yoga · Meditation · Stretching · Nordic Walking · Körperbehandlungen · Physiotherapiee · Haarentfernung Beauty-Behandlungen.

 

607 45 91 62
C/ Rector Bernat, 3 · 07320 Santa Maria del Camí
espaiipilates@gmail.com

https://espaipilates.cat

  • Wix Facebook page
establiment associat.png
FB_IMG_1602050900210.jpg
bottom of page