Pilates (Iniciació · Avançat · Pre/post part · Terapèutic) · Ioga · Meditació · Estiraments · Zumba · Nòrdic Walking · Marxa Nòrdica · Tractaments Corporals · Fisioteràpia · Quiromassatges · Tractaments Estètics · Fotodepilació · Ultra Cavitació · Fotorejuveniment  facial · Manicura · Pedicura.

 
Pilates (Iniciación · Avanzado · Pre/post parto · Terapéutico) · Yoga · Meditación · Estiramientos · Zumba · Nordic Walking · Tratamientos corporales · Fisioterapia · Quiromasajes · Tratamientos estéticos · Fotodepilación · Ultra Cavitación · Fotorejuvenecimiento facial · Manicura · Pedicura.
 
Pilates (Initiation · Advanced · Pre / postnatal · Therapeutic) · Yoga · Meditation · Stretching · Zumba · Nordic Walking · Body treatments · Physiotherapy · "Quiromassages" · Hair Removal Beauty treatments · Ultra Cavitation · Facial photorejuvenation · Manicure · Pedicure.
 
Pilates (Initiation · Erweitert · Schwangerschaft und Rückbildung · Therapeutische) · Yoga · Meditation · Stretching · Zumba · Nordic Walking · Körperbehandlungen · Physiotherapie · Pediküre · Haarentfernung Beauty-Behandlungen · · · ultra Kavitation Gesichtsverjüngung · Manicure · Pediküre.

 

607 45 91 62
C/ Rector Bernat, 3 · 07320 Santa Maria del Camí
espaiipilates@gmail.com

  • Wix Facebook page
  • Icono de la aplicación de Facebook