top of page
#enjoysantamaria mapes.jpg

BASES DEL CONCURS DE SELFIES #ENJOYSANTAMARIA DE SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
 

OBJECTE
L'Ajuntament de Santa Maria del Camí, l'Associació de Cellers de Santa Maria i l'Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí, amb la finalitat de promocionar el municipi de Santa Maria del Camí a Mallorca (Illes Balears) organitzen el concurs de selfies #enjoysantamaria. Aquesta promoció es dirigeix exclusivament a persones físiques majors de 18 anys. Podrà participar-hi qualsevol persona sigui quin sigui el seu país de residència, ja siguin residents o turistes.

Els premis són:

  • Tres nits per a dues persones en un agroturisme del municipi en règim d'allotjament i desdejuni i vals per a 3 menjars i 3 sopars en qualsevol dels restaurants membres de la Associació de Comerciants i Serveis de Santa Maria del Camí.

  • Un lot de vins i caves dels cellers que formen la Associació de Cellers de Santa Maria valorat en més de 300€ que el premiat/a rebrà en el seu domicili sense càrrec.

  • Un lot de complements elaborats de manera artesanal per Artesania Tèxtil Bujosa amb les tradicionals teles de llengos valorat en més de 300€ que el premiat/a rebrà en el seu domicili sense càrrec.

Els organitzadors es reserven el dret a evitar que sobre aquest sorteig s'estableixin sistemes d'especulació o de negocis o qualsevol altre que pugui suposar una alteració o manipulació d'aquest. A tal fi, podrà exercitar totes les accions que estimi oportunes inclosa l'exclusió del present concurs de qualsevol participant que actuï en tal sentit.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I DINÀMICA.
Els usuaris podran participar les vegades que vulguin. D'entre totes les fotografies durant el període de la durada de la promoció (1 de juliol de 2021 fins al 15 d'abril de 2022). Les fotos premiades s’escolliran per sorteig pur entre totes aquelles que compleixin amb els requisits del concurs i que es realitzarà en el marc de la Fira 2022 de Santa Maria. S’escolliran tres fotos suplents per al cas que algun dels premiats no poguessin ser localitzat o no volguessin fer-se càrrec del premi. Els premiats seran comunicats a través de Facebook, Instagram i Twitter a partir de l'1 de maig de 2022 i se'ls donarà un email de contacte perquè enviïn les seves dades personals per a efectuar el premi.
Els organitzadors es reserven el dret a excloure, sense previ avís, a totes aquelles persones que facin ús fraudulent contrari a la bona fe de la promoció, o no compleixin els requisits obligatoris de registre. Per a més informació sobre aquestes bases, es disposa el següent contacte: comerciantssantamaria@gmail.com.

Per a poder participar en aquesta promoció, els usuaris hauran de:
1. Realitzar un selfie que mostri qualsevol racó, comerç o restaurant de Santa Maria del Camí.
2. Compartir la imatge en la seva xarxa social favorita (Facebook, Instagram o Twitter) utilitzant el hashtag #EnjoySantaMaria


ELS PREMIATS

Els premiats seran comunicats a Facebook, Instagram i Twitter . Hauran d'efectuar l'enviament de les seves dades a l'email comerciantssantamaria@gmail.com i l'acceptació del premi. La renúncia i/o falta d'acceptació per part del premiat en un termini d’una setmana a comptar des de la comunicació del premi, tindran com a conseqüència la pèrdua del dret al gaudi d'aquest.


RESPONSABILITAT DELS ORGANITZADORS

Els organitzadors es reserven el dret d'escurçar, prorrogar, modificar i/o cancel·lar aquesta promoció si així ho estimessin convenient o si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització.
Els organitzadors es reserven el dret d'eliminar de la promoció per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d'aquesta. Igualment, es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar i/o cancel·lar aquest sorteig, complet o en qualsevol de les seves fases, si així ho estimés convenient o si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE LA IMATGE

Excepte manifestació expressa en contra, la persona agraciada amb el premi descrit, es compromet a prestar col·laboració de tipus publicitari, sense càrrec ni cap remuneració per aquest concepte, si per a això fos requerit pels organitzadors, com ara autorització de publicació del seu nom,  i/o fotografia, entrevista sobre els premis o articles publicitaris.
Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i no es destinessin a cap altre ús excepte la comunicació als premiats.

bottom of page